Harleydavidson Bar Shield

Type > Saddlebag

  • Oem 84-90 Harley Bar & Shield Thick Leather Saddlebags Softail Vintage
  • Harley Dyna Bar & Shield Leather Saddlebags 2002-2017 Dyna 90369-06d K714
  • Oem Harley'00-'17 Softail Bar & Shield Smooth Leather Saddlebags
  • Harley Bar & Shield Rigid Leather Saddlebags 02 & Up Dyna 90369-06d Hard Bags